Komodity

Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov

 • Olejniny
  Slnečnica čierna (typ A)
  Slnečnica HO (typ B)
  Repka olejná
 • Olejniny
  Pšenica kŕmna
  Pšenica potravinárska
  Pšenica tvrdá
  Kukurica
  Jačmeň kŕmny
  Jačmeň sladovnícky
  Raž potravinárska
  Ovos (kŕmny aj nahý)
 • Strukoviny
  Sója
  Hrach (žltý aj zelený)
Ceny poskytujeme na požiadanie.

CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. ©
Všetky práva vyhradené.