Kontakty

Zástupcovia na Slovensku

Ing. Peter Foltín

generálny riaditeľ

Ing. Dionýz Korcsog

Ing. Vladimír Puškáč

Ing. Marek Čarný

Ing. Ján Samu

Ing. Arpád Selmeczi

Ing. Jozef Svinger

Ing. Roland Vinter

Ing. Ondrej Hrncsjár

Ing. Milan Liška

Stredisko Veľký Meder

Stredisko Rimavská Sobota

MenoFunkciaTelefónE-mail
Ing. Peter FoltínGenerálny riaditeľ foltin@chemstar.sk
Ing. Dionýz KorcsogObchodný riaditeľ +421 905 433 103 korcsog@chemstar.sk
Ing. Ivan PollákVedúci strediska VM +421 905 948 627 pollak@chemstar.sk
Gustáv BajkaiObchodný zástupca +421 905 433 109 bajkai@chemstar.sk
Ing. Vladimír PuškáčObchodný zástupca +421 917 477 214 puskac@chemstar.sk
Ing. Marek ČarnýObchodný zástupca +421 911 402 953 carny@chemstar.sk
Ing. Ján SamuObchodný zástupca +421 915 953 052 samu@chemstar.sk
Ing. Arpád SelmecziObchodný zástupca +421 905 433 107 selmeczi@chemstar.sk
Ing. Jozef SvingerObchodný zástupca +421 915 757 364 svinger@chemstar.sk
Ing. Roland VinterObchodný zástupca +421 907 754 102 vinter@chemstar.sk
Ing. Ondrej HrncsjárObchodný zástupca +421 908 517 069 hrncsjar@chemstar.sk
Ing. Jaroslav HambalkoNákup a predaj komodít +421 905 433 106 hambalko@chemstar.sk

Centrála Bratislava

Novosvetská 18
811 06 Bratislava
http://www.chemstar.sk

Stredisko Veľký Meder

stredisko pre osivá, pesticídy a komodity

Železničná 52
932 01 Veľký Meder
+421 31 555 15 07

Ing. Ivan Pollák

vedúci strediska

Spoločnosť Chemstar Slovakia a. s. zabezpečuje komplexný obchodno–technický servis pre viac ako 450 obchodných partnerov.

Kladie veľký dôraz na seriózne partnerské vzťahy, najmä kvalitný servis a operatívnosť dodávok. Za týmto účelom vybudovala logistické centrum vo Veľkom Mederi na skladovanie osív, pesticídov, ale aj poľnohospodárskych produktov (obilniny, repka, slnečnica, kukurica). Toto logisticke centrum má viacero výhod:

– nachádza sa v jednej najprodukčnejšej poľnohospodárskej oblasti Slovenska
– disponuje s vlastnou železnicou pre manipuláciu s komoditami
– je vzdialený iba 30 km od najväčšieho nákladného riečneho (rieka Dunaj) prístavu na Slovensku
– disponuje s vlastným colným skladom s komplexnými službami colných záležitosti
– disponuje s infraštruktúrou na vysokej úrovni (plne elektrifikovaná a plynofikovaná, telefónne spojenie, vysokorýchlostné internetové mikrovlnové prepojenie s technológiou WIFI, atď.)

V naplnení vytýčených cieľov bol významným míľnikom získanie certifikátu enviromentálneho manažérstva ISO 14001 pre logistické centrum Veľký Meder.

Stredisko Rimavská Sobota

stredisko pre pesticídy a osivá

Okružná 116
979 01 Rimavská Sobota
+421 47 501 11 77

CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. ©
Všetky práva vyhradené.