Listová výživa
a stimulácia rastu

ENVIVIA

Listová výživa sa v súčasnom období stáva čoraz uznávanejšou a v rozšírenou aplikačnou metódou výživy a rastovej regulácie plodín. Čoraz markantnejšie a častejšie výkyvy počasia nás nútia, aby sme aj pomocou správneho použitia listovej výživy harmonizovali rast a vývin kultúrnych porastov. Uvedomujúc túto neľahkú úlohu, spoločnosť Chemstar Slovakia a.s. už od roku 2013 je výhradným distributérom na Slovensku pre dynamicky sa rozvíjajúceho výrobcu listových hnojív a stimulátorov rastu – ENVIVIA.

CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. ©
Všetky práva vyhradené.