Spoločnosť Chemstar spol. s r. o. bola založená v roku 1995, so sídlom v Bratislave. Formovala sa z manažmentu technickej kancelárie Ciba – Geigy (po zlúčení so spoločnosťou Sandoz – Novartis), ktorá bola založená v roku 1991. Na začiatku svojho pôsobenia sa spoločnosť zaoberala výhradným zastupovaním spoločnosti Novartis (registrácia pesticídov a osív poľných plodín, prieskum trhu a zavádzanie nových produktov na trh, atď.), ako aj dovozom a predajom pesticídov a osív pre Slovensko. Chemstar sro veľmi rýchlo vyrástla svoju právnu formu a v roku 2000 sa pretransformovala na Chemstar Slovakia akciová spoločnosť.

Od tých čias neustále si buduje 3 základné fázy svojej činnosti:

  1. zaistenie potrebných vstupov (osivá, pesticídy, hnojivá…) svojim pestovateľom, vrátane silného a promtného poradenského servisu
  2. prefinancovanie pestovania plodín
  3. efektívne odbytovanie rastlinných komodít od svojich pestovateľov

V 90-tych rokoch minulého storočia sa v slovenskom poľnohospodárstve nastali výrazné zmeny. Zmenila sa štruktúra fariem, sprivatizovali sa štátne majetky, vznikol veľký počet súkromných farmárov, nastal silný odliv fundovaných a skúsených riadiacich pracovníkov – odborníkov z poľnohospodárstva. Navyše sa doposiaľ bezproblémový tok peňazí a odbyt poľnohospodárskych komodít stal veľmi komplikovaným. Logickou odpoveďou na riešenie spomínanej problematiky bol vznik agro-obchodných spoločností s komplexnými službami.

Naša filozofia


V súlade s prírodou

CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. ©
Všetky práva vyhradené.