Precízne poľnohospodárstvo

Výraz „precízne poľnohospodárstvo“ sa veľmi často „skloňuje“ medzi poľnohospodármi aj na Slovensku. Žiaľ sme však aj svedkami, že viac sa o tom hovorí a už oveľa menej sa realizuje v praxi, hoci už aj súčasný stav vyspelosti systémov precízneho riadenia pestovania plodín prináša svoje ovocie. Treba si jednoznačne uvedomiť, že taketo systemy riadenie výroby sa budú vyvíjať a zdokonalovať míľovými krokmi. Preto sa spoločnosť Chemstar Slovakia a.s. sa podujala budovať a zavádzať efektívny a pritom dostatočne jednoduchý a intuitívny systém riadenia pestovania pomocou produktu od renomovanej spoločnosti Kleffmann Digitals RS GmbH – My Dataplant. Spolupráca medzi Chemstar Slovakia (výhradný zástupca systému My Dataplants v Slovenskej republike) a Kleffmann Digitals je viac než prospešná a z roka na rok pribúda množstvo spokojných farmárov využívajúc jednoznačné výhody používania My Dataplant.

CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. ©
Všetky práva vyhradené.