Osivá

Databáza

registrovaných odrôd v EU

Tvrdá pšenica

pestovateľský program

Pestovanie tvrdej pšenice sa na Slovensku stáva čoraz rozšírenejším. Samozrejme, tvrdá pšenica má hmatateľne vyššie nároky nielen na kvalitné pôdno-klimatické podmienky, agronomický profesionalizmus, ale aj na vhodnú odrodovú skladbu pre dané sociálno-pestovateľské prostredie. Správne reagovať na výzvy v pestovaní tvrdej pšenice, ako aj dostatočne eliminovať úskalia nielen pestovania, ale aj efektívneho odbytovania úrody vyžaduje komplexný pohľad počnúc od množenia a skúšania odrôd tvrdej pšenice až po neustále hľadanie perspektívnych a pritom stabilných odbytísk.

CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. ©
Všetky práva vyhradené.